gif

TRENINZI ZA MENADŽMENT I PRODAJNI TIM MERCATE

21.08.2017.

LJUDI SU NAŠA VREDNOST

 

Da bismo uspeli da odgovorimo na sve izazove potrebna nam je fleksibilnost i spremnost da permanentno učimo, menjamo se i rastemo.

Poslednjih 6 meseci Mercata, a i svi mi sa njom, prolazimo kroz niz transformacija u svakom smislu. Menjamo se i razvijamo, napuštamo stare prakse i navike i usvajamo nove, one sa kojima ćemo biti spremni da odgovorimo na nove izazove, zahteve tržišta i naših principala i pokažemo kakva smo mi zapravo snažna i uspešna organizacija.

Sve promene koje se dešavaju i koje će se desiti, unapređenje logističkih kapaciteta, modernizacija IT opreme i analitike, modernizacija identiteta kompanije i vrednosti, nove poslovne odluke i tendencije same od sebe neće doprineti unapređenju poslovanja, doprineće u onoj meri u kojoj smo mi spremni da ih prihvatimo i to im omogućimo. Presudnu ulogu u tom procesu imaju zaposleni, zaposleni su nosioci uvođenja promena, stvaranja dodatne vrednosti, povećanja efikasnosti i samim time i pokretači budućeg učinka kompanije.

Da bismo uspeli da odgovorimo na sve izazove potrebna nam je fleksibilnost i spremnost da permanentno učimo, menjamo se i rastemo.

Iz tog razloga smo započeli saradnju sa renomiranim agencijama i trenerima koji imaju veliko znanje, iskustvo i stručnost, kako bi pružili kvalitetnu i kontinuiranu edukaciju našoj najvećoj vrednosti – zaposlenima.

Sa kompanijom Mercuri International razvili smo trening program za naš prodajni tim, sa ciljem da učesnici dobiju celovit pregled znanja, veština i načina profesionalnog rada u prodaji u TT kanalu, ovladaju asertivnim tehnikama prodaje, kao i da ovladaju svim fazama uspešenog pregovaranja, a samim tim da povećaju svoju efikasnost u konkretnim situacijama.

Za menadžment tim smo organizovali trening sa Davorkom Biondić Vince, motivacijskim govornikom, trenerom i predavačem na domaćim i inostranim FMCG konferencijama, sa više od 25 godina iskustva na menadžerskim pozicijama u domaćim i stranim trgovačkim lancima.

Autor je knjige „Kako uspešno pregovarati” i uskoro „100 pregovaračkih taktika“ i dobitnica je nagrade Međunarodnog ekonomskog foruma za doprinos u poduzetništvu u srednjoj i jugoistočnoj Europi „Stvaratelji za vekove“ za 2015. godinu.

Kao trener pregovaranja, veština prezentovanja, lidershipa, želeli smo da to znanje podeli sa našim timom kako bi bili spremniji da samouvereno stanu pred publiku i svojim suverenim nastupom prenesu jasnu poruku i pridobiju sagovornike za svoju ideju.

Svakako ćemo u ovom pravcu nastaviti da kontinuirano edukujemo, razvijamo naše kapacitete, unapređujemo se na putu do ostvarenja naše zajedničke vizije, a to je da budemo sinonim za uspešnost, profesionalnost i pouzdanost, da živimo naš slogan – Mercata više od distributera.