gif

ESTEH SOFTVER APLIKACIJA

09.08.2017.

Distribucija i tržište maloprodaje u Srbiji uglavnom prate svetska kretanja. Glavni trendovi u narednom periodu biće koncentracija i internacionalizacija tržišta. Uvećane mogućnosti ključnih kupaca za  direktan uvoz, ukrupnjavanje tržišta i formiranje sopstvenih distributivnih centara biće motiv za principale da sarađuju direktno sa KA kupcima. Usled svih ovih promena na tržištu će opstati samo oni distributeri koji se prilagode modernom tržištu. Ono na šta obraćamo naročitu pažnju su tehničke inovacije i stalno unapređenje na ovom polju, pre svega kroz moderna IT rešenja.

 

Postojeće rešenje za mobilnu prodaju i merchandising zahtevalo je značajna unapređenja i doneta je odluka da se izvši zamena softvera. Osnovni cilj bio je povećanje efikasnosti rada prodavaca na terenu. Izabrano je rešenje kompanije Esteh koje zadovoljava sve zahteve moderne distribucije i koje ima najbolje reference u zemlji i regionu. Esteh aplikacija poseduje brojne dodatne funkcionalnosti koje su unapredile kompaniju u segmentu prodaje, efikasnosti rada komercijalista na terenu, kao i u segmentu kontrole i merenja učinka. Omogućeno je sagledavanje ključnih pokazatelja rada prodajne sile i dobijena je podloga za objektivnu i kvalitetnu analizu prikupljenih podataka.

 

Mogućnosti koje Esteh aplikacija nudi su:

  • Poručivanje i povrat robe.
  • Pregled kijenata sa planovima poseta po danima u nedelji/mesecu.
  • Merčendajzing funkcije (planogrami, udeli na policama).
  • Jedna od osnovnih funkcija je kreiranje upitnika kojima se pokrivaju sve bitne teme – od dostupnosti artkala iz prodajnog asoritmana u prodajnom objektu, preko cena artikala iz našeg prodajnog portfolia i konkurentskih artikala, popisa rashladnih uređaja i promotivnih mateoijala do praćenja promocija i sekundarnog izlaganja u objektima.
  • Olakšani kanali komunikacije agenata prodaje sa supervizorima i centralom.
  • Fotografisanje i lako dokumentovanje fotografija.
  • GPS vezu i mapiranje poslovnica.
  • Kreiranje izveštaja i brzo i precizno izveštavanje o rezultatima sa terena.
  • Klasifikaciju poslovnica klijenata prema željenim ulaznim parametrima.
  • Praćenje ostvarivanja predefinisanog asortimana po poslovnicama (Must stock lista).

Realizaciju promocija sa izveštajima o promotivnoj prodaji i brojne druge funkcije.

 

Marko Janković, analiticar za razvoj poslovanja